de Voorwaarden - Eendenverhuur Kennemerland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

de Voorwaarden

 
Huurvoorwaarden Eendenverhuur Kennemerland
 
Definities:
Huurder: diegene die de huurovereenkomst aangaat en ondertekent voor een bepaalde dag en bepaalde duur tegen vooraf afgesproken tarief.
Verhuurder: Eendenverhuur Kennemerland (KvK 34290553), die de eend (Citroen 2CV) beschikbaar stelt voor de overeengekomen periode en op basis van onderstaande voorwaarden
 

·        Bestuurder/ huurder moet minimaal 1 jaar in het bezit van geldig Nederlands rijbewijs en minimaal 25 jaar oud zijn.
·        Legitimatie d.m.v. Nederlands ID EN Rijbewijs. Hiervan wordt een kopie gemaakt die na verhuur teruggegeven wordt.
·        (Kopie) recent bankafschrift met adres van huurder is gewenst ter verificatie van adres. (Of ander recent formeel document met adresgegevens.)
·        Borg € 250,- contant. Pinnen en creditcard niet mogelijk. Vooraf of ter plaatse overmaken wel mogelijk. Bij meer dan 2 dagen huur geldt een extra borg van € 100,- per dag.
·        De borg wordt aan het einde van de huurperiode contant terugbetaald of op uw rekening teruggestort.
·        Bij schade of als de auto niet volledig is afgetankt, kan Eendenverhuur Kennemerland (een deel van) de borgsom inhouden.
·        Het eigen risicobedrag bij schade bedraagt € 250,-. Bij schade kan Eendenverhuur Kennemerland dit bedrag van de huurder opeisen.      
·        De auto is All-Risks verzekerd. Afkopen van het eigen risico is niet mogelijk. Er is geen extra inzittende verzekering.
·        Bij meerdere bestuurders dient dit vooraf te worden gemeld en rijbewijs te worden getoond. Maximaal 4 personen in de Eend.
·        Het aantal kilometers is helemaal vrij.
·        Brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. Volle tank mee en volle tank bij terugbrengen.
·        Als de auto niet met een volle tank wordt teruggebracht, rekenen we € 10,00 aan tankkosten buiten de brandstofkosten.
·        De Rode Eend rijdt op benzine 98 of euro 95. (Bij de Witte en Blauwe eend moet loodvervanger worden toegevoegd (de loodvervanger wordt door ons bijgeleverd).
·        Doorverhuren of uitlenen van de auto is niet toegestaan.
·        Reparaties of wijzigingen aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn niet toegestaan.
·        Wassen en poetsen van de auto is niet toegestaan.
·        Peilen en eventueel bijvullen van motorolie is verplicht na elke 1500 km. Motorolie is bijgeleverd.
·        Eventuele boetes worden op de huurder verhaald.
·       Bij rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeluk of schade, worden alle kosten op de huurder verhaald.
·        De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto mocht worden toegebracht. Maar de auto is wel All-Risks verzekerd.
·        De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden.
·        In geval van schade of diefstal, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen.
·        In geval van schade dient een schadeformulier te worden ingevuld en aangifte te worden gedaan bij de politie. Een schadeformulier is bij de papieren aanwezig.
·        Als de auto op of voor de reserveringsdag buiten gebruik raakt, door schade of pech, zal de verhuurder de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
·        De verhuurder zal, indien mogelijk, een andere auto ter beschikking stellen. De kleur kan dan afwijken van de gereserveerde auto.
·        In de auto ligt een map met handleiding en inventaris. Huurder stelt zich op de hoogte van de bediening en gebruik van de auto.
·        Indien gewenst kan vooraf een instructie gegeven worden hoe in de eend gereden moet worden. Dit is vooral gewenst voor personen die dit nooit eerder gedaan hebben.
·        In geval van pech onderweg dient de verhuurder in kennis te worden gesteld. Verhuurder zal alles in het werk stellen om het probleem op te lossen. Verhuurder garandeert geen reparatie onderweg en huurder kan na overleg zelf de hulp van wegenwacht of ander pechservice inroepen.
·       Schade aan het dak t.g.v. onjuist gebruik (b.v. hard rijden met half open dak) wordt op de huurder verhaald.
 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu